Pirkimo-pardavimo taisyklės

 • 1. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjui ir Pardavėjui - internetinei parduotuvei EMONELA - teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
  1.2. Pardavėjas EMONELA pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  2.3. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės EMONELA svetainėje.
  1.4. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje EMONELA turi teisę išimtinai tik:
  1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.4.3. juridiniai asmenys;
  1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.4. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje EMONELA. Jeigu Pirkėjas pateikė klaidingą patvirtinimą ir neturi teisės registruotis ir pirkti prekių, el.parduotuvė EMONELA neatsakinga už tokius veiksmus.
  1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo EMONELA laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje EMONELA suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

  2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje EMONELA, Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, ir slaptažodį.
  2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai), būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
  2.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. Parduotuvėje EMONELA tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
  2.6. Pardavėjas EMONELA įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

  3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo EMONELA laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir
  suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia užsakymo nuorodą.
  3.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina,
  pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos EMONELA duomenų bazėje.

  4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. Parduotuvėje EMONELA šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. Parduotuve EMONELA, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
  4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  4.4. Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį mokėjimą eurais už pasirinktans prekes pagal galutinę užsakymo krepšelio vertę ir atsiimti pristatytą užsakymą iki siuntėjo paslaugas teikiančios tarnybos nustatytų terminų pabaigos.
  4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  4.7. Pirkėjas, naudodamasis el. Parduotuve EMONELA, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
  5.1. Pardavėjas EMONELA įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el.parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės EMONELA darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve EMONELA arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  5.4. Pardavėjas EMONELA įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu prekių siuntimo būdu ir adresu.

  6. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI
  6.1. El. parduotuvėje EMONELA Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  6.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia užsakymo patvirtinmo mygtuką, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina, t.y. atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  6.3. Prekių kainos el. parduotuvėje EMONELA ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
  6.4. Pirkėjas privalo iš anksto sumokėti už pasirinktas prekes pagal paskaičiuotą galutinę įsigijamų prekių krepšelio vertę ir pristatymo įkainius bei priimti prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Mokėjimus už prekes Pirkėjas atlikti gali vienu iš šių būdų:
  6.4.1. atsiskaityti naudojantis internetine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama internetinės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs internetinės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje esančių bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. Parduotuvės EMONELA atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke arba per PaySera.. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
  6.4.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir prisijungės prie savo pasirinkto banko internetu arba nuvykęs į banko syrių, perveda pinigus į el. parduotuvės EMONELA banko sąskaitą.
  6.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik po to, kai pardavėjas EMONENA gauna apmokėjimą už prekes pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas ir formuojamas prekių siuntinys.

  7. PREKIŲ PRISTATYMAS, PRISTATYMO PASLAUGOS KAINOS IR TERMINAI
  7.1.  Pirkėją, apie paruoštą, pasirinktam siuntėjui perduotą siuntą ir jai suteiktą numerį informuos pardavėjas EMONELA.

  7.2. Pirkėją, užsakymo metu pasirinkusį prekių pristatymą registruota siunta Lietuvos paštu, apie atvykusią siuntą trumpąja sms žinute informuos pašto skyius. Pirkėjo duomenų anketoje būtinas teisingas telefono numeris. Siuntos pristatymo terminas, siunčiant registruota siunta paštu apie 5 darbo dienos. Apie terminų skaičaivimą skaityti daugiau p.7.3.

  Pirkėją, užsakymo metu pasirinkusį prekių pristatymą  OMNIVA arba LP express savitarnos terminalais (paštomatais), apie atvykusią siuntą trumpąja sms žinute informuos OMNIVA arba LP expres atitinkamos  tarnybos. Pirkėjo duomenų anketoje būtinas teisingas telefono numeris. Siuntos pristatymo terminas, siunčiant paštomatais apie 3 darbo dienos. Apie terminų skaičaivimą skaityti daugiau p.7.3.

  7.3. Pirkėjui, pasirinkusiam prekę su žyma UŽSAKOMA apie pristatyto terminus ir sąlygas pranešama kiekvienu atveju atskirai. Abi šalys suderina užsakomus kiekius ir pardavėjas informuoja Pirkėją apie numatomą prekių pristatymo terminą.  Pirkejas alikeka UŽSAKOMOS prekės rezervaciją ir sulaukęs Pardavėjo patvirtinimo, atlieka pavedimą pagal patektą sąskaitą. UŽSAKOMA prekė pristatoma per 14-20 dienų. Jeigu užsakymui įvykdyti reikalingas ilgesnis terminas, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją el.paštu ar sms pranešimu.  Prekei atvykus į sandėlį, Pardavėjas patvirtina Pirkėjo pateiktą užsakymą.

  7.3. Pirkėjo užsakymas pradedamas ruošti išsiuntimui, tik tuomet , kai Pardavėjas EMONENA mato išankstiniu mokėjimu pervestus pinigus Pardavėjo banko sąskaitoje.
  7.3.1. Kai mokėjimas atliekamas tame pačiame banke, kuriame yra Pardavėjo EMONENA sąskaita ir Pirkėjo sąskaita, mokėjimą už prekes Pardavėjas gali prekių užsakymo dieną, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos.
  7.3.2. Kai mokėjimas atliekamas kitame nei yra Pardavėjo sąskaita, banke ir Pirkėjo mokėjimą už prekes Pardavėjas EMONENA gali matyti tik kitą darbo dieną ar vėliau, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, kai atliktas mokėjimas tampa matomas Pardavėjo EMONENA sąskaitoje. Pirkėjas, norėdamas greičiau sulaukti prekės, gali Pardavėjui atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el paštu mb.emonela@gmail.com.
  7.4. Pardavėjas EMONENA pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis 7.1 ir 7.2 nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu Pardavėjui žinomu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  7.5. Visais atvejais Pardavėjas EMONENA atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  7.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  7.7. Pirkėjas atsiėmimo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, nedelsiant turi informuoti Pardavėją, t.y. nufotografuoti siuntimo pakuotę, jos duomenis – adresatą, siuntėją, siuntos numerį, pažeidimo vietas. Nuotraukas ir trumpą aprašymą siųsti el.paštu mb.emonela@gmail.com. Neatlikus tokių veiksmų iš karto, kai buvo atsiimta siunta, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, apie kurios Pirkėjas pats delsė pranešti.
  7.8. Prekių siuntimo išlaidas sudaro pakuotės vertė ir persiuntimo kaštai. Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui. Pristatymo mokestis  gali būti keičiamas vienašale pardavėjo EMONELA nuožiūra, atsižvelgiant persiuntimo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių įkainių pasikeitimus.

  8. PREKIŲ KOKYBĖS, GARANTIJOS
  8.1. Kiekvienos el. Parduotuvėje EMONELA parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje EMONELA esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  8.3. Pardavėjas EMONELA tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
  8.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
  9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą ir gali prekes grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, nedelsiant informuodamas Pardavėją apie tokį pageidavimą, esančias faktines aplinkybes ir gautos prekės būklę el.paštu mb.emonela@gmail.com, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis ir pridėdamas prekės nuotraukas.  Pardavėjas turi teisę paprašyti papildomų prekės nuotraukų, tiksliau ir aiškiau nurodančių prekės būklę.
  9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama akivaizdžiai ir neginčytinai nekokybiška prekė);
  9.3.4. grąžinama prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  9.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas EMONELA įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis, prieš tai el.paštu susisiekęs su Pirkėju ir gavęs raštytinį Pirkėjo sutikimą tai daryti. Grąžinamos prekės persiuntimo išlaidas moka Pirkėjas. Pakeistos prekės persiuntimo išlaidas moka Pardvėjas.
  9.6. Tuomet, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama tik už prekes sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. Pardavėjas grąžina pinigus už gautas prekes į mokėtojo sąskaitą per penkias darbo dienas.

  10. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ
  10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas EMONELA neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
  10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės EMONELA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  10.4. Pardavėjas EMONELA atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  10.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  11. RINKODARA IR INFORMACIJA
  11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje EMONELA įvairias akcijas.
  11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  11.5. Pardavėjas neatsakingas už tai, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  12.1 Pardavėjas EMONELA pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojama patalpinus informaciją svetainėje arba Pirkėjo nurodytu el. paštu).
  12.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
  12.3. Esant neaiškumams, visų pirma Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir aptarti dėl pakeitimų atsiradusius kalusimus. Abi Šalys privalo vadovautis geranoriškumo pricipais bei siekti taikaus problemos sprendimo.
  12.3. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu ir, visų pirma, siekiant taikaus ginčo kilimo priežasties pašalinimo, sprendimo, atsakomybės pasidalijimo. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
  12.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
  - gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
  - įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
  - Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.